Betydning & fordeler av kritisk tenkningKritisk tenkning er evnen til å tenke selv og utvikle din egen uavhengige meninger basert på lyd resonnement. Kritisk tenkning er oppmuntret gjennom grunnskolen og videregående skole i en rekke måter. I college kreves evnen til å tenke kritisk for suksess i noen disiplin. Å vite hvordan å tenke kritisk er viktig som det tillater deg å analysere og reagere effektivt utfordrende situasjoner og begreper som oppstår utenfor skolen, både på arbeidsplassen og i hverdagen.


Tenke selv og utvikling

  • Kritisk tenkning ferdigheter krever at du tror selv men også at du er villig til å justere din tenkning. Argumentere effektivt krever gløgg tanken på at du ikke bare må vite din side av argumentet, men må ha en forståelse av motsatt side. Imidlertid kan du begynne å være enig med aspekter av den andre siden av argumentet. Å kunne tilpasse seg ny informasjon og justere din opprinnelige mening følgelig er veiledende finjustert kritisk tenkning ferdigheter.


Resonnement gjennom problemer og dilemmaer

  • Det er viktig å kunne tenke kritisk når du konfronteres med et problem eller dilemma. Du kan ta et skritt tilbake fra situasjonen, analysere den fra en rasjonell perspektiv og deretter utarbeide en levedyktig, gjennomførbar løsning. Muligheten til å kunne stole på kritisk tenkning ferdigheter kan du tålmodighet og tryggheten du trenger å fortsette vellykket gjennom situasjonen for hånden.


Har tillit i din kunnskap

  • Når du vet hva du mener, og hvorfor er du mer trygg i motstå gruppepress. Dessverre gruppepress fortsetter utenfor ditt skoleår, men din kritisk tenkning ferdigheter kan du stå opp for hva du mener og være effektive i å gjøre. Du er også kunne konstatere at handlinger har konsekvenser, og muligheten til å forklare dine resonnementer kan hjelpe andre gjør bedre valg også.


I en profesjonell kapasitet og foreldre

  • Din kritisk tenkning ferdigheter er avgjørende for gjennomføringen av et analytisk prosjekt på college. Disse samme kritiske ferdigheter er viktig på arbeidsplassen. De gir deg muligheten til å analysere nesten enhver situasjon eller konsept, og bruke effektiv kommunikasjon presentere ideer om situasjonen eller konseptet med din avdelingsleder eller kolleger. Kritisk tenkning ferdigheter er også viktig for effektiv foreldre som du guide og disiplin barna gjennom sitt unge liv.


Håndtere det uventede

  • Når uventede situasjoner oppstår, er det en trøst å kunne stole på kritisk tenkning ferdigheter ikke bare få deg gjennom den, men å hjelpe andre også. Disse situasjonene skje i hverdagen fra tid til annen, fra livsforvandlende kriser til uønskede konfrontasjoner. Å være i stand til å tenke gjennom disse hendelsene, raskt, men effektivt, og til å handle på analyse av hva som må gjøres, blir svært viktig.


En verden uten kritisk tenkning

  • Kritisk tenkning er viktig for sunn funksjon av et samfunn. Linda Elder med Richard Paul av Foundation for kritisk tenkning har skrevet at "det menneskelige sinnet, overlatt til seg selv, forfølger som er umiddelbart lett, det som er komfortable, og at som tjener sine egne egoistiske interesser." Som et resultat, vil folk automatisk ikke gjøre det som er for hardt eller empathize med andre. Dermed må menneskesinnet trenes til å tenke kritisk. En verden som ikke ville kreve kritisk tenkning sine innbyggere ville være et skremmende sted å bo.

Tags: Utdanning, College livet

Relaterte Artikler
Kritisk tenkning er evnen til å tenke selv og utvikle din egen uavhengige meninger basert på lyd resonnement. Kritisk tenkning er oppmuntret gjennom grunnskolen og videregående skole i en rekke måter. I college kreves evnen til å tenke kritisk for su
Kritisk tenkning er på hjertet, spørsmål hva du blir fortalt i stedet for å ta det til pålydende. Det er vurderer informasjon i en rasjonell ramme der fakta og grunn kø støtte eller ikke støtte påstander. Kritisk tenkning ferdigheter er svært søkte,
I sykepleie knyttet kritisk tenkning ferdigheter til kliniske beslutningsprosessen. Sykepleie kritisk tenkning ferdigheter er en systemisk, begrunnet og logiske tilnærming til pleie prosessen som resulterer i kvalitet pasientbehandlingen. Sykepleiere
Selv om det kan være lettere å grade tester som krever en standard lagrede svar, undervisning kritisk tenkning hjelper elevene tenke kreativt og generere nye ideer. Som barn vokser opp, de blir en del av arbeidsstyrken og står overfor skiftende probl
Kritisk tenkning blir undervist i skolen mer enn noensinne, og bedrifter er å plassere større betydning på kritisk tenkning evnene til nyansatte.Hva er kritisk tenker?Kritisk tenkning er ideelt en objektiv prosessen brukes til å bestemme verdien for
Kritisk tenkning er en form for høyere nivå tenkning, kalles den vitenskapelig tankegang. Kritisk tenkning hjelper deg ta beslutninger ved å analysere og vurdere fakta. Arbeide med å forbedre dine kritisk tenkning ferdigheter, så du kan gjøre mer int
Selv om det finnes ingen enkelt definisjon av kritisk tenkning, de fleste eksperter vil være enige om at det innebærer prosessen med bygging lyden dommer basert på logikk, ifølge University of Minnesota. Lærere bruker ofte, Blooms taksonomi for å kla
Muligheten til å tenke kritisk og løse problemer er nyttig i mange områder av arbeide og studere. Disse ferdighetene kan undervist og lært separat, selv om kritisk tenkning er ofte nyttige i problemløsning. Thinking kritisk betyr vurderer ting objekt
Kritisk tenkning er en måte å vurdere et emne. Det hjelper folk løse problemer ved å generere en rekke godt avrundet ideer og kritisk bestemme om de fungerer eller ikke.DefinisjonKritisk tenkning er "rimelig og reflectively bestemmer hva du tror elle
Kritisk tenkning ferdigheter er avgjørende for unge studenter og selv voksne til å utføre godt faglig og profesjonelt. Kritisk tenkning ferdigheter er vanligvis delt inn i tre kategorier: affektive, kognitive strategier makro-evner og kognitive strat
Kritisk tenkning er en prosess av testing et argument eller observasjon for gyldighet. Ved å bryte et konsept ned i en rekke lokale og konklusjoner, undersøke du årsakssammenheng mellom elementer av observerbare verden og aspektene av virkeligheten d
Ved hjelp av innovative undervisningsmetoder på tvers av læreplanen hjelper studentene utvikle kritiske og kreativ tenkning ferdigheter. Stimulere enkelt å tenke selvstendig og lage nyskapende forbindelser gir grunnlag for avansert akademisk arbeid.
Kritisk tenkning måler en persons evne til å nøye vurdere forskning, informasjon og meninger, vurdere foreligger og danne sine egne konklusjoner. God kritiske tenkere kan tydelig hevde sine posisjoner, samt oppdage logisk problemer i andre personers
Strafferettslige består av systemer og prosesser utformet for å opprettholde sosiale orden og kontroll. Strafferettslige består vanligvis av tre hoveddeler: law enforcement, bedømmelseskomiteen og rettelser.RettshåndhevelseRettshåndhevelse refererer
Kritisk tenkning essays teste muligheten for en student objektivt analysere og evaluere komponentene i et problem for å komme til en konklusjon om problemet. Thinking kritisk krever en student å sette sin egen agenda, mål og målsettinger til side og